Pokyny

5. a 6. závod Českého poháru MTBO 2013
a současně 3.a 4. závod Rakouského poháru

Pokyny ke stažení (pdf)

 
Pořadatel:
OK Jihlava z pověření Českého svazu orientačních sportů
Datum:
18.5.2013 – klasická trať
19.5.2013 – krátká trať
Centrum:
Staré Město pod Landštejnem, Cyklocamp, N 49°0.829', E 15°15.121'
Parkování:
v areálu Cyklokempu, dodržujte pokyny pořadatelů
Prezentace:
v centru závodu v sobotu 18.5.2013 v 9:30-11:00, v neděli 19.5. v 8:30-9:00
Start 00:
v sobotu ve 12:00, vzdálenost 200 m , značeno modrobílými fábory
v neděli v 10:00, vzdálenost 600 m, značeno modrobílými fábory
Vzdálenosti:
centrum – parkoviště: 0 m
centrum – cíl: 0 m
centrum– ubytování: 0 m
Terén:
zvlněný terén s množstvím cest s různým charakterem sjízdnosti. Prostorem obou závodů vedou silnice, které všechny kategorie kříží případně používají při části postupu. I když je na těchto silnicích velmi malý provoz, dbejte zvýšené opatrnosti a pravidel silničního provozu. V některých částech lesa probíhá probírka, což může mít vliv na kvalitu některých cest.
Mapa:
pro MTBO, 1:15.000, E5 m, mapa nebude vodovzdorně upravena, dle klíče ISMTBOM2010 V sobotu rozměr A3 (kratší tratě A4), v neděli rozměr A4. Mapy se odevzdávají v cíli a budou vydány v neděli po skončení závodu
Startovní čísla:
jsou shodná pro oba dny, budou vybírána v cíli po nedělním závodu
Ražení:
elektronické SportIdent, na startu je nutné vymazat a zkontrolovat vymazání čipu, v cíli se razí cílová jednotka. V případě poruchy SI jednotky na kontrole razí závodník kleštěmi do mapy, na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli.
Výsledky:
předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné výsledky a mezičasy na webu závodu
Vyhlášení vítězů:
sobotní závod od 19:30, nedělní závod ihned po skončení závodů, předběžně ve 14 hod
Afterparty:
po vyhlášení sobotního závodu (tedy asi od 20 hod) – živá kapela
Ubytování:
Pro ubytování v chatkách i pokojích je nutné mít vlastní spacák (postele jsou bez dek). Kdo si přiobjednal povlečení, obdrží též deku+polštář .
Pokud přijedete už v pátek, nahlašte se na recepci, kde bude připravený seznam dle rezervací.
Ubytovaní ve stanu a karavanech, nahlašte se a zaplaťte prosím pobyt na recepci – cena 70 Kč za karavan nebo 50 Kč za stan + 70 Kč za každou osobu
Stravování:
restaurace v centru závodů - výběr z několika jídel, rychlé občerstvení (párky, …), ráno bude připravené snídaňové menu, koláče, …
Mytí kol:
na vyznačeném místě
WC, mytí závodníků:
samostatná budova umývárny v areálu, dále v ubytovací budově
Úschova kol:
na vyznačeném místě v areálu, otevřeno bude v sobotu v 18-19 hod, v neděli pak v 8-9 hod.
Dětská školka:
na vyznačeném místě (dle počasí buď venku nebo uvnitř), pouze na dobu vlastního závodu
Předpis:

závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO.

Technická kontrola:
bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, MW14 a MW17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu
Jury:
složení jury bude zveřejněno na shromaždišti
Tratě:
parametry tratí na samostatné stránce
Protesty:
písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč
Upozornění:
oblast je hojně turisticky navštěvovaná jak pěšími tak cykloturisty. Cyklokempem prochází cyklotrasa a může zde tedy být pohyb cizích osob, dávejte pozor na své věci.
V blízkém okolí doporučujeme k návštěvě
Informace:
http://mtbo2013.okjihlava.com
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel. 606 621 490
Funkcionáři:
ředitel závodu – Milan Venhoda
hlavní rozhodčí – Milan Venhoda
stavitelé tratí: Paulíčková (sobota) a Barbora Chudíková (neděle)

Na závody vás zve
OK Jihlava